Coaching en counselling... voor wie?

Voor iedereen die vastloopt in zijn/haar privéleven of op werkgebied.
Daarbij kan het gaan om verschillende achtergronden of vragen.

 

 

Coaching en counselling zijn primair bedoeld voor mensen die gezond zijn, geen ernstige psychische kwalen hebben en toch langdurig worstelen met situaties in het leven die ze als onbevredigend ervaren.

Mensen met een psychische en/of psychiatrische stoornis vallen buiten het kennisgebied en hebben de specialistische hulp nodig van een psycholoog en/of psychiater.

Je kunt zonder verwijzing van een huisarts een afspraak maken.

Als coach/counsellor ben ik verbonden aan een ethische code die mij verplicht alles wat we bespreken onder mijn beroepsgeheim te houden. Dit houdt in dat je ervan op aan kunt dat derden niet op de hoogte worden gebracht van je problemen, tenzij je daar zelf om vraagt of toestemming voor geeft.

© Copyright 2018 De Ont-moet-ing Coaching en counselling - Alle rechten voorbehouden | Webdesign: Yaroon's